Færge, Limfjorden, Feggesund

Om Destination Limfjorden

Foto: Destination Limfjorden

Velkommen til Destination Limfjorden.

Her på siden kan du læse om destinationens vedtægter, strategi, generalforsamlinger mv.

Kort Destination Limfjorden

Foto:Destination Limfjorden

Destination Limfjordens formål er at koordinere fælles markedsføring, produkt-, aktør og destinationsudvikling samt gæsteservice i de tre kommuner Skive, Struer og Morsø.

Det gøres gennem:

  • en fælles markedsføringsindsats, hvor Destination Limfjorden synliggør destinationen, turistaktørerne og deres tilbud. 
  • konkrete projekter og indsatser, hvor Destination Limfjorden understøtter turistaktører i at samarbejde, udvikle nye produkter eller tilpasse deres forretningsmodel, så de kan leve op til den aktuelle efterspørgsel og lovgivning. 
  • gæsteserviceaktiviteter, hvor Destination Limfjorden hjælper gæster med at få turistrelevant information, når gæsten har brug for det.
     

Bestyrelsen for Destination Limfjorden

Formand, Peder Chr. Kirkegaard, Borgmester Skive Kommune
Næstformand, Jesper Overgaard, Investor
Hans Ejner Bertelsen, Borgmester Morsø Kommune
Marianne Bredal, Borgmester Struer Kommune
Danni Boye, Resturant/Eventchef, Fur Bryghus
Rikke Lützen-Laursen, Humlum Fiskeleje & Camping
Paul Aspinall, Uddannelseschef, Erhvervsakademi Dania

Strategi og vedtægter

Fyrtårn ved Grisetåodde
Destination Limfjorden

Strategi 2020-2025

Destination Limfjorden har strategisk fokus på fælles markedsføring, produkt-, aktør og destinationsudvikling samt gæsteservice i de tre kommuner Skive, Struer og Morsø.

Vandring, Par, Mors, Natur
Destination Limfjorden

Bæredygtighedsstrategi

Destination Limfjorden har en bæredygtighedsstrategi, som sætter rammer og retning for, hvordan vi som destinationsselskab kan understøtte udviklingen af en bæredygtig feriedestination med et bredt udvalg af bæredygtige ferietilbud.
Strategien er Destination Limfjordens bud på, hvordan vi som destination kan arbejde med bæredygtig destinationsudvikling.

Mors, Feggeklit, vandre
Destination Limfjorden

Vedtægter

Her finder du vedtægterne for foreningen Destination Limfjorden.

Fur Knudeklint vandring, cykel
Destination Limfjorden

Årsberetning 2022

Her kan du læse årsberetningen for Destination Limfjorden.

Partnermagasin2023_DestinationLimfjorden

BLIV PARTNER HOS DESTINATION LIMFJORDEN

Foto: Destination Limfjorden

Hier finden Sie weitere Anregungen:

Mehr über die Destination Limfjord

Über urlaubamlimfjord.de

Wichtige Hinweise

    Destination Limfjorden © 2024
    Deutsch